“Sự trỗi dậy của ý thức” và sự ảo tưởng về nàng thơ – Nguyễn Chung

tại trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp- Hà Nội, số lượng tác phẩm của anh sáng tác trong một năm rất ít, nhưng anh liên tục có đấu giá thành công : “Bữa tiệc”-‘’Phật’’ -“Thiên đường và địa ngục”. Anh tiếp tục thành công với tác phẩm “Sự trỗi dậy của ý thức” sau khi khởi tạo đấu giá 15’, vẫn là siêu thực, vẫn mang đậm dáng dấp của Dadaism, vậy câu chuyện anh muốn truyền tải đằng sau tác phẩm này là gì?

Câu chuyện của tôi muốn truyền tải đằng sau tác phẩm này chính là sự đấu tranh để vươn lên giữa ý thức, dục vọng và đam mê. Câu chuyện này kể về sự đan xen mâu thuẫn nội tại cũng như tính tổng hòa của xã hội. Với cá nhân tôi, khái niệm được tạo ra bởi ý thức, và con đường đi của ý thức luôn bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tinh thần. Tại những điểm giao động này, tôi cố gắng truyền tải qua một chuỗi khoảng khắc được ghi lại bằng hình ảnh.