Đối tượng của cái đẹp 3

Danh mục: Tranh sơn dầu
Họa sĩ: Minh Châu
Xem ảnh gốc của tranh: tại đây
Sản phẩm này đã được bán

Mô tả sản phẩm

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu


Các tác phẩm cùng họa sĩ

Hội Chen Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ


Đi đâu Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu : Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Đối tượng của cái đẹp 3 Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Nguồn gốc của sự sáng tạo Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sợn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Sự ra đời của chữ quốc ngữ 1 Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110 x130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Đối tượng của cái đẹp Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110x130cm

Chất liệu: Sơn dầu 

Họa sĩ: Minh Châu

Từ xưởng vẽ nhìn ra Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2012

Họa sĩ : Minh Châu

Đường đến ngôi báu Bước giá: 10,000,000 vnđ Giá đấu: 80,000,000 đ
Kích thước: 110 x 130 cm
Chất liệu: Sơn dầu

BẦU TRỜI NHUNG NHỚ Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TỪ XƯỞNG VẼ NHÌN RA Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NGƯỜI MỘNG MƠ Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP 02 Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

SỰ RÀNG BUỘC Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

HỘI NGỘ Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NGUỒN GỐC SỰ SÁNG TẠO Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

VŨ ĐIỆU SALSA Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NHÌN LẠI MÌNH Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CÙNG EM ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TA TỚI TỪ NƠI TA ĐÃ ĐẾN Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NỖI NHỚ Bước giá: 1,000,000 vnđ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012