DAUGIAVN.VN

Act for one art for all
Về chúng tôi

DaugiaVN.vn là website được thành lập và quản lý bởi P-Group ( Peer Group ) , đây là một nhóm những người bạn làm ở nhiều lĩnh vực nhưng cùng có đam mê và hiểu biết hội họa có mong muốn tạo ra một môi trường kết nối trực tiếp giữa Họa sỹ Việt Nam và Nhà sưu tập/ Nhà môi giới trong và ngoài nước.

Mục tiêu hoạt động

Tạo ra một website hiện đại kết nối trực tiếp giữa Họa sỹ Việt Nam và Nhà sưu tập/ Nhà môi giới tranh trong và ngoài nước. Phát triển lâu dài vì một cộng đồng yêu nghệ thuật lành mạnh, minh bạch và phát triển. DaugiaVN.vn không đề cao mục tiêu lợi nhuận , mức phí đưa ra là tượng trưng nhằm duy trì hoạt động của web, dự kiến khi khối lượng giao dịch tăng cao thì mức phí không thay đổi.

Đối với họa sỹ

Mở rộng phạm vi tiếp cận với nhà sư tập, môi giới trong và ngoài nước một cách liên tục.
- Được DaugiaVN.vn giới thiệu và bảo hộ tới các nhà đấu giá khác, cũng như được cấp giấy xác nhận tranh nếu giao dịch thông qua DaugiaVN.vn
- Có gallery ảo riêng trên trang web và có khả năng cập nhật thông minh.
- Họa sỹ chủ động kiểm soát giá bán tranh, mức giá bán cuối cùng được công khai và xác nhận với cả họa sỹ và nhà sưu tập.
- Giảm bớt các quy trình trung gian, thực tế đã chứng minh lợi nhuận của họa sỹ nhận được cao hơn qua các kênh giao dịch truyền thống khác.

Đối với nhà sưu tập

- Có thông tin đầy đủ về tranh và họa sỹ, được tư vấn về tranh trước khi mua
- Được cấp Certificate xác nhận thông tin tranh, ngoài ra thông tin về tranh qua các lần đấu giá còn được lưu giữ trên Deal ticket trên web
- Giá cạnh tranh do tiếp cận thẳng với họa sĩ so với các phương thức giao dịch truyền thống