Họa sỹ Nguyễn Chung và tác phẩm “cuộc phiêu lưu của Pinocchio”