Minh Châu

Họa sỹ Nguyễn Minh Châu

Đấu giá thành công

Họa sĩ Minh Châu

Sinh năm 1953

Đến từ Hà Nội hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh