Nguyen Chung

Ngày sinh : 1976

Tốt nghiệp khoa Sơn mài Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp 

Hiện là giảng viên tại Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội

Chất liệu hay sử dụng : Sơn dầu