Thư mời tham dự triển lãm cá nhân "Let's go, That's Heaven" của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương

Danh mục: Triển lãm

Chương trình do họa sĩ Nguyễn Ngĩa Cương kết hợp với các nghệ sĩ của trung tâm nghệ thuật  V- SE thực hiện, với sự giới thiệu của Daugiavn và sự tài trợ của V – Art club cùng trung tâm IPH.