Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x80

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh : Phía sau ý thức.
Kích thước: 150 cm x 150 cm
Năm sáng tác 2015
Chất liệu sơn dầu

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh.KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
Tác giả: NGUYỄN CHUNG
Kích thước. 2m x2m
Năm sáng tác 2014
Chất liệu: sơn dầu.

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu
Tác phẩmPhật
Kích thước158x170cm
Chất liệuSơn dầu


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh: Bữa tiệc

Kích thước: 80x 80cm 

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tác phẩm: Sự trỗi dậy của ý thức

Kích thước: 1.5x1.5m

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm : Thiên đường - Địa ngục

Kích thước : 1m x 1,73m ( gồm 7 tấm ghép lại )


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tác phẩm: Pinochio

Kích thước: 1200 x 600cm

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression

Kích thước: 2 x132 x162 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2007

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 1

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30x40m

Năm : 1997

Họa sĩ : Xuân Lân


Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 2

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 37x 113cm

Năm : 2001

Họa sĩ : Xuân Lân


Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 3

Kích thước: 20 x 20 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 3

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 4

Kích thước: 30 x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Black

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Black night

Kích thước: 45x63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 5

Kích thước: 30x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 6

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 7

Kích thước: 30 x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 3

Kích thước: 135 x162 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 4

Kích thước: 63 x 126 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The  emotion 1

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 8

Kích thước: 20 x 20 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Tào Linh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Tự sự ngày  tình nhân

Kích thước: 80x160 cm

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Tào Linh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 80 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Tào Linh

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu


Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu : Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sợn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến Loại tranh: Tranh sơn dầu
Tác phẩm: Quái 11 ( Love me )
Kích thước: 120x 90 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến
Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110x130cm

Chất liệu: Sơn dầu 

Họa sĩ: Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2012

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu
Kích thước: 110 x 130 cm
Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Đinh Nguyễn Duy Quyền Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước:

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Đinh Nguyễn Duy Quyền Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Tổng hợp

Năm: 2014

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Đức Lợi Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 60 x 90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm : 2014

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 75 x 95 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm : 2013

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 75 x 95

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 150 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2014

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 160 x 160 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm : 2009

Tham dự triển lãm toàn quốc

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 60 x 60 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm 2014

Triển lãm Biennale tại Italia năm 2014

Họa sĩ: Đinh Đức Vinh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 100 cm

Chất liệu : Sơn dầu

Năm 2013

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.2)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.1)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu


Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Huyen 
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Zan
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Misol
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Blue rhapsody 
Material: Oil on canvas
Size: 198x198 (cm)
Created year: 2012-2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Street under bridge 
Material: Oil on canvas
Size: 150x150 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Pham Anh
Name: Moving no.1
Material: Oil on canvas
Size: 120x160 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Huu Duc
Name: Night story
Material: Oil on canvas
Size: 80x80 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Potrait of Man
Material: Oil on canvas
Size: 30x40 (cm)
Created year: 1999

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Potrait of woman 
Material: Oil on canvas
Size: 30x40 (cm)
Created year: 1999

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.4)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.3)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Memory
Material: Oil on canvas
Size: 170x170 (cm)
Created year: 2013-2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Beholder
Material: Oil on canvas
Size: 150x150 (cm)
Created year: 2010-2013

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Misol 2
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Huu Duc 
Name: Silent no.1
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu Artist: Huu Duc 
Name: Silent no.2
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015
Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: My lovely cat
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

OBSESSION III Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vo thanh than Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Kích thước: 120*200cm

Năm sáng tác: 2015

Số điện thoại: 0934775362

Email: thanvo7891@gmail.com

Tên họa sỹ: Võ Thành Thân

Mouse Bước giá: 0 vnđ Họa sĩ: Vo thanh than Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Son dau tren toan

Kích thước: 50*50cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 0934775362

Email: thanvo7891@gmail.com

Tên họa sỹ: Võ Thành Thân

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 09

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 20

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70x50cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70x50cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Trần Viết Thục Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn Dầu

Kích thước: 90 * 180 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 01649821803

Email: artthuc8@gmail.com

Tên họa sỹ: Trần Viết Thục

Họa sĩ: Trần Viết Thục Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn Dầu

Kích thước: 80*160 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 01649821803

Email: artthuc8@gmail.com

Tên họa sỹ: Trần Viết Thục

Cung đường Bắc Sơn Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 72cm x 82cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng Đồng Văn 1 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40cm x 60cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng Đồng Văn 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 97x87 cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng Tu Sìn Hồ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x70 cm

Năm sáng tác: 2016

Vạt nắng Bắc Sơn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62x82 cm

Năm sáng tác: 2016

Xuân Phà Cò 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62x82 cm

Năm sáng tác:2014

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TỪ XƯỞNG VẼ NHÌN RA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NGƯỜI MỘNG MƠ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP 02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

SỰ RÀNG BUỘC Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

HỘI NGỘ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NGUỒN GỐC SỰ SÁNG TẠO Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

VŨ ĐIỆU SALSA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NHÌN LẠI MÌNH Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CÙNG EM ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TA TỚI TỪ NƠI TA ĐÃ ĐẾN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NỖI NHỚ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

THÚY KIỂU, KIM TRỌNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn dầu Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year; 2012
L 18 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016

L 19 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Cõi riêng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: NGUYỄN KHÁNH QUÝ Loại tranh: Tranh sơn dầu
Kích thước: 60x80 cm

Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2016
Câu chuyện của gốm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: NGUYỄN KHÁNH QUÝ Loại tranh: Tranh sơn dầu
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 80x80 cm
Năm sáng tác: 2016 

CHẬU HOA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60X80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

CHÚ TẾU Ở ĐÂU MAU VỀ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x140cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

ĐƯỜNG LÊN CỔNG TRỜI Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 155x172cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

Chuyển động 5 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 6 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 7 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 1 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước:  160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 2 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 3 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 4 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chiều khác Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Lương Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chát liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x200 cm

Năm sáng tác: 2011

Điểm nóng Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Lương Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x200 cm

Năm sáng tác: 2011

GIẤC MƠ PHỐ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu
Size:  140x160cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2015
HOA NẮNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2015

HOA SEN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016


NO ẤM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 140x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

PHỐ ĐÊM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

RÌA LÀNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

TỰ DO Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x90cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

BUỔI SÁNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 128x140cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2014

TUỔI THẦN TIÊN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

NGƯỜI CÙNG PHỐ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 145x158cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

CHÂN DUNG TỰ HỌA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 145x158cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

CHÂN DUNG THỢ GỐM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 90X110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2011

L20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

L21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

R01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016

P48 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x125cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

P50 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 125x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

P51 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 125x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

AB04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

Mắt đen Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 165x160 cm

Năm sáng tác: 2016

Tự họa Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 128x165 cm

Năm sáng tác: 2016

Kỹ nữ 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm thuộc bộ tranh "Kỹ nữ"

Kỹ nữ 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm thuộc bộ tranh "Kỹ nữ"

TỰ HỌA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 128x165cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

HORSE 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x50cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

HORSE IN MƯỜNG KHƯƠNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

L02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L06 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L07 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L08 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

LADY IN READ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

MJ01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x105cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

MJ02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

MJ03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x105cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

N20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N23 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N24 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x50cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N28 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N30 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N35 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N41 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N50 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N51 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N70 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

N71 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

N74 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Hương đầu mùa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Xuân trên đồi Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 120x120cm Năm sáng tác: 2016

Hai chị em thưởng trả Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95cm Năm sáng tác: 2016

Xuân Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Tình mẫu tử Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95 Năm sáng tác: 2016

Hương sen 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95 Năm sáng tác: 2016

Lên chùa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Hương sen 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Chợ hoa Đà Lạt Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 160x230 Năm sáng tác: 2008

P01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2010

Ái tình xanh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 70x120 cm

Năm sáng tác: 2016

Bầu đông Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x110

Năm sáng tác: 2016

Bàu hạ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x90

Năm sáng tác: 2016

Đàn gà trong nắng 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Đàn gà trong nắng 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Đêm xanh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 70x125 cm

Năm sáng tác: 2016

Người đàn bà dưới tuyết Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x80cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng sớm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 50x100 cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 100x100 cm

Năm sáng tác: 2016 

NUDE 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 130x150 cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 100x150 cm

Năm sáng tác: 2016

P09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P16 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P17 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P23 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P27 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P28 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P29 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P30 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P31 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P32 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P33 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P34 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P35 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P36 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P37 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110X160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

STILL LIFE 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 6 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 7 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 8 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 9 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 12 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

LÁ THU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Ô QUAN CHƯỞNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70X100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

MÙA LÁ RỤNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

PHỐ HÀNG DẦU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

QUÊ NHÀ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

NHỊP SỐNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

GỐM VIỆT Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

HỘI AN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

NGÕ CHỢ II Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

WONDERLAND Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 83.7x97cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

DREAM CONSTRUCT Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

BẾP VIỆT Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Sợ từ hai phía Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Xuân Hoàng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 120x160cm

Material: Oil on canvas

Created year:2016

ĐEN & TRẮNG - BLACK AND WHITE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 205 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

EM VUI TỚI TRƯỜNG - I’M HAPPY TO GO TO SCHOOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 215 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ - AN EXCLAMATION FOR HELP OF THE WOMAN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 185 x 185 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

LẠC VÀO THIÊN NHIÊN- LOST IN NATURE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2016

LẠI ĐÂY - COME HERE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 285 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI YÊU - THE WOMAN I WHOM I LOVE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205  x 235 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

THẦN TƯỢNG - IDOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 185 x 285 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

EM VUI THÌ EM HÁT -I’M HAPPY SO I SING Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 175x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ -HAPPY WOMAN’S DAY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

BAY VÀO KHÔNG TRUNG -FLYING INTO THE AIR Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120x150 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI TÌM VINH QUANG -FINDING GLORY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI VỀ ĐÂU -WHERE TO GO Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NINJIA BIẾN HÌNH -NINJIA TRANSFORMER Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TÔI SẮP BAY - I’M GOING TO FLY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TẠI SAO PHẢI ĐẾN TRƯỜNG -WHY DO I HAVE TO GO TO SCHOOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

CHỊ YÊU -MY DEAR SISTER Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 135x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

LÊU LÊU - BLEH BLEH Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x135 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NGƯỜI ĐÀN ÔNG - THE MAN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 175x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC VÀ CHIẾN THẮNG - GO AHEAD AND WIN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TRÒ HỀ - FARCE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 200 x 235 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TẦNG TRỜI 24 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Vinh Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu Meterial: Oil on canvas
Size: 120x100cm
Created year: 2017