Chuyện trò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đoàn Văn Cường Loại tranh: Tranh sơn mài
Chất liệu:  Sơn mài
Năm  sáng  tác: 2016
Kích  thước: 80x100 cm
TỐ NỮ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80x60vm

Material: Sơn mài

Created year: 2010

MÙA PHƯỢNG VĨ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 90x95cm

Material: Sơn mài

Created year: 2016

NHỮNG NÀNG THƠ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80X120cm

Material: Sơn mài

Created year: 2014

THÁNG TƯ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2014

TÌNH YÊU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

Tuổi thơ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Đi chợ phiên Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Têm trầu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Tuổi thơ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

ĐI CHỢ PHIÊN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

VƯỜN ĐÀO Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Xuân Doãn Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x160cm
Material:  Sơn mài
Created year: 2009

PHỐ HÀNG RƯƠI Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Laquere

Created year: 2012

BẢN PHÙNG Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

NẮNG MỚI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 150x90cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

CHIỀU HÀ GIANG Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 100x150cm

Material: Lacquere

Created year: 2016

CỔNG ĐỀN NGỌC SƠN Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x160cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

NẮNG THU Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

CHUỖI CÂU CHUYỆN, GIẤC MƠ SỐ 04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 119.5x149.5cm

Material: Lacquere on hessan

Created year: 2016

CHÂN DUNG CÔ GÁI TRÊN XE BUS Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 130x150cm

Material: Lacquere on hessian

Created year: 2016

KHÔNG TÊN SỐ 05 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60.2x80.1cm

Material: Lacquere on wood

Created year: 2016