Triển lãm: Khúc ca mùa nước đổ - Họa sĩ, nhiếp ảnh Nguyenquikien Henri

Danh mục: Triển lãm

Tòa thị chính của Valmondois và bảo tàng cối xay Le moulin de Naze kính mới quí vị tới xem triển lãm ảnh nghệ thuật về Nước và ruộng lúa nước Việt nam (trong khuôn khổ đề tài Văn hóa hạt gạo của họa sĩ ,nhiếp ảnh NGUYENQUYKIEN HENRI 

Thời gian: từ thứ 7 ngày 2 tháng 5 năm 2015 tới hết chủ nhật , ngày 5 tháng 7 năm 2015
Địa chỉ Le moulin de Naze Rue du Moulin Morel,, 95760 
Valmondois 

Ngày khai mạc ,không mất tiên vào cửa và có tiệc uống nhẹ 
Giá vé vào cửa :
Gratuit (Moins de 5 ans et handicapés) trẻ em dưới 5 tuổi và tàn tật ,không mất vé
Individuel tout public (Plein tarif) : 4 € Người lớn 
Individuel enfant (Moins de 15 ans) : 2 € dưới 15 tuổi
Groupe adultes (15 personnes minimum) : 3 € nhóm người lớn (từ 15 người)
Groupe enfants (Groupe scolaire) : 3 € nhóm học sinh trường học

Triển lãm ảnh của họa sĩ Nguyenquikien Henri đã chính thức được giới thiệu trong trang chủ của tòa thị chính vùng Valmondois