Xuân Lân

2013: Tốt nghiệp  thạc sĩ  Đại học Mỹ Thuật Việt Nam 

2005: Tốt nghiệp Đại học Mỹ  Thuật VIệt Nam 

1986: Tốt nghiệp Đại học sư phạm Mỹ Thuật

Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Thành viên Hội Điện Ảnh Việt Nam 

Hoạt động:

1999 – nay: Trưởng ban Mĩ Thuật Đài truyền hình Việt Nam 

2011: Giảng viên Đại học Mỹ Thuật Việt Nam 

12/2012: Tham gia triển lãm cùng một số họa sĩ Scotland

7/2010: Tham gia và tổ chức “Opendoor at Rio De Jeneiro- Brazil (France-Vietnam-Brazil)”

5/2010: Tham gia và tổ chức “Opendoor at Paris - France (France-Vietnam-Brazil)”

1/2010: Triển lãm cá nhân tổ chức tại  Plaza, Hanoi

8/2009: Tham gia và tổ chức “Open door” at Hue city (France-Vietnam-Brazil)

7/2009: Tham gia và tổ chức “Open door” at L’Espace (France-Vietnam-Brazil)

7/2009: Tham gia và tổ chức “Open door” at Rio De Jeneiro (France-Vietnam-Brazil)

2002: Tham gia chương trình sáng tác với một số họa sĩ Anh 

2001: + Tham gia triển lãm mĩ thuật quốc tế tại Japan

            + Tham gia triển lãm mĩ thuật quốc tế tại Switzerland

1997, 1998, 1999: Tham gia triển lãm mĩ thuật quốc tế tại Japan và giành giải nhất

Nhiều tác phẩm được sưu tập và trưng bày tại  Anh, Mỹ, Nhật, Hà Lan....